AZBANY 250 SC – F U N G I C I D

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

Proizvođač: Nufarm

Product Description

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnimdelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti
u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.

Primena:
• U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Primenjuje se po pojavi prvih simptoma pegavosti u količini od 0,8 lit/ha.
• U zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara(Didymella applanata) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml u 10 l vodena 100 m2), preventivno tokom intenzivnog porasta izbojaka i neposredno posle berbe maline, odnosno tokom vegetacije do pred berbu poštujući propisanu karencu.

Zbog svoje široke efkasnosti i kratke karence, u drugim zemljama azoksistrobin se koristi protiv velikog broja patogena (plamenjače, crne pegavosti, pepelnice) u velikom broju povrtarskih kultura, u jagodastom voću, usevu žitarica i zasadu vinove loze.

Tretiranja se obavljaju neposredno pre sticanja uslova za ostvarenjezaraze, prema preporukama prognozno izveštajne službe, a najkasnijepo pojavi prvih simptoma zaraze.
Utrošak vode:
200-400 l/ha za krompir, paradajz, repu
600-1000 lit/ha za vinovu lozu, malinu
Karenca:
3 dana za paradajz
4 dana za krastavac
10 dana za malinu
14 dana za krompir
21 dan za vinovu lozu.
21 dan za šećernu repu
Pakovanje: 100 ml, 250 ml, 1 l