Cantus – fungicid

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg Boskalid

Formulacija: vodotopive granule (WG)

Proizvođač: BASF

Product Description

Primena: Cantus® se primenjuje prskanjem ili orošavanjem, u usevu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea).

Vreme i količina primene: za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u fenofazama od 3 razvijena lista do početka šarka (BBCH 13-81), a za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u fenofazama od kraja cvetanja do omekšavanja bobica (BBCH 69-85), a u količini od 1,0 – 1,2 kg/ha.

Utrošak vode: 600-1000 L/ha odnosno 6-10 L na 100 m2

Maksimalan broj tretiranja:Cantus® se može primeniti najviše dva puta na istoj površini u toku jedne godine.

Negativno delovanje:Na vodene organizme: Otrovan za organizme u vodi.