Levina F1 – Kornišon

Ime hibrida: Edona F1

Tip ploda: Krupno bradavičast

Ranostasnost: Rani

Gajenje: Zaštićen prostor i otvoreno polje

Product Description

Levina F1 je standardan Seminisov mix kornišon za proizvodnju na otvorenom polju. Biljka je bujna sa brzim porastom i dobrom produkcijom plodova. Stizanje je srednje rano, a odnos dužine i širine plodova je 3:1.

Rezistencija: Sc, CMV, PM