Madita F1 – Kornišon

Ime hibrida: Edona F1

Tip ploda: Krupno  bradavičast

Ranostasnost: Rani

Gajenje: Zaštićen prostor

Product Description

Madita F1 je bradavičasti partenokarpni hibrid kornišona namenjen kako za prolećnu tako i za letnju setvu na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Veoma je visokog ukupnog prinosa plodova izuzetnog kvaliteta i ujednačenosti, odnosa 3,2:1. Poseduje nadprosečnu toleranciju na plamenjaču.

Rezistencija: Sc, CMV, PM, DM