Megathrin 2,5 EC – Insekticidi

KLASA: Insekticid

AKTIVNA MATERIJA: Lambda-cihalotrin 25 g/l

FORMULACIJA: Tečni koncentrat za emulziju (EC)

PROIZVOĐAČ: Rallis India Limited

 

Категорије: ,

Product Description

PRIMENA: Preparat Megathrin 2,5 EC se primenjuje kao nesistemični insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem u zasadima jabuke u cilju suzbijanja jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,02% uz utrošak vode 1000 l/ha, tretiranjem posle maksimalnog leta leptira ili početkom piljenja gusenica, a drugo po potrebi oko 14 dana posle prvog tretmana.

MEHANIZAM DELOVANJA: Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida i deluje kao modulator natrijumovih kanala.  Aktivna materija lambda-cihalotrin spada u najefikasnije insekticide iz grupe piretroida i ima prvenstveno kontaktno delovanje. Ova aktivna materija nema sistemično delovanje i nije isparljiva (ne deluje parama).

NAPOMENE: Megathrin 2,5 EC se ne sme mešati sa bordovskom čorbom i alkalnim preparatima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA: 14 dana za jabuku.

PAKOVANJE:  50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 L

 

Informacije sadržane na sajtu isključivo su informativnog karaktera. Pre sprovođenja mera zaštite pažljivo pročitajte detaljno uputstvo koje se nalazi uz svaki proizvod!