Pulsar 40 – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: 40 g/l Imazamox

Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

Proizvođač: BASF

Product Description

RIMENA: Pulsar® 40 je selektivni herbicid koji se apsorbuje i listom i korenom u biljkama se translocira do vršnih meristema. Herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze – ALS – inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina (razgranatog lanca): valina, leucina i izoleucina. HRAC klasifikacija: B.

Količina primene preparata: Preparat se primenjuje svim tipovima ratarskih prskalica, u zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti useva, primenjuje u količinama od 1,0 – 1,25 l/ha (10,0 – 12,5 ml/100m2).

– pri količini primene od 1,0 l/ha preparat ispoljava:dobru efikasnost (efikasnost > 90 %) u odnosu na:Širokolisne korove, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir hibridni (Amaranthus hybridus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), slačica (Brassica napus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), divlji broć (Galium aparine); divlji suncokret (Helianthus annus), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), žablja trava (Senecio vulgaris), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), obična gorčika (Sonchus oleraceus), jednogodišnji čistac (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), poljska čestoslavica (Veronica arvensis), boca obična(Xanthium strumarium).- Uskolisne korove, kao što su: divlji ovas (Avena fatua), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S. viridis), muhar lepljivi (S. verticillata), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)

-zadovoljavajuću efikasnost (efikasnost 75-90 %) u odnosu na: – Širokolisne korove, kao što su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), poljski prstenak (Anthemis arvensis), ladolež obični (Calystegia sepium), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac obični (Convolvulus arvensis), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), divlja salata (Lactuca seriola), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bulka (Papaver rhoeas), rapava gorčika (Sonchus asper), poljska čestoslavica (Veronica hederifolia), persijska čestoslavica(Veronica persica)- Uskolisne korove, kao što su: prava livadarka (Poa pratensis)slabu efikasnost (efikasnost < 75 %) u odnosu na a) širokolisne korove, kao što je: ambrozija (Ambrosia trifida)b) Uskolisni korovi, kao što su: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)

– pri količini primene od 1,25 l/ha preparat ispoljava: dobru efikasnost (efikasnost > 90 %) u odnosu na: osim gore navedenih vrsta i na širokolisne korove, kao što su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), poljski prstenak (Anthemis arvensis), volovod (Orobanche cernua) i uskolisni korov, kao što je: prava livadarka (Poa pratensis)

zadovoljavajuću efikasnost (efikasnost 75-90 %) u odnosu na širokolisni korov, kao što je: ambrozija (Ambrosia trifida)i uskolisni korov, kao što je: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)slabu efikasnost (efikasnost < 75 %) u odnosu na uskolisne korove, kao što su: pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

Preparat se primenjuje svim tipovima ratarskih prskalica u usevima :

1. Soje, pasulja, graška, lucerke (u zasnivanju) u količini od 1,0 – 1,2 l/ha, odnosno 10 – 12 ml na 100 m2, u fazi 1-3 trolista useva (faze 11-13 BBCH- skale) soje, pasulja, graška, odn. u fazi 3 trolista useva (faze 13 BBCH- skale) lucerke (u zasnivanju), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a optimalno u fazi 1-4 lista .

2. Suncokreta (IMI-hibrid, tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinoni-Clearfield), u količini od 1,2 l/ha, odnosno 12 ml na 100 m2, primenom kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH-skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a optimalno u fazi 1-4 lista. U IMI-hibridima suncokreta Pulsar® 40 se koristi i za suzbijanje volovoda (Orobanche spp.), i to: u količini od 1,2 l/ha, primenom kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova; ili dvokratnom primenom, i to : u količini 0,8 l/ha kada suncokret ima 3 para listova + 0,4 l/ha 7-10 dana nakon prvog tretiranja.Na parcelama na kojima je volovod jedini problem, čekati kasniju primenu.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine: Jednom u toku godine na istoj površini.