SEME ULJANE REPICE RAIFFEISEN EDIMAX CL

Hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje.
Repica se tretira od faze potpuno razvijenih kotiledona do
razvijenih 8 listova.
Srednje rani hibrid
Srednje visoka biljka
Dobra otpornost na mraz
Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
Preporučeni sklop u setvi je
od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

Категорија: