SEME ULJANE REPICE PIONEER PT231

Nova generacija visoko rodnog hibrida visine stabljike oko 170cm. Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46%. Vrlo dobre tolerancije na niske temperature. Sadržaj glukozinata je nizak.

Veoma tolerantan na standardne bolesti repice i ekstremno visokog prinosa.

Категорије: ,