SEME ULJANE REPICE RAIFFEISEN NAIAD

Rani hibrid
Biljka srednje visine, izuzetno otporna na poleganje
i otvaranje mahuna
Brz početni porast kako u jesen tako i u proleće
Ranijim cvetanjem i sazrevanjem izbegavaju se rizici
od visokih temperatura, koji utiču na visinu prinosa
Pogodna za sušna područja
Izražena otprnost na pucanje mahuna, kojom se
smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve
Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
Sadržaj ulja u proseku iznosi oko 44,4 %
Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg/ha
Preporučeni sklop: 450.000 – 500.000 zrna u setvi

Категорије: ,