SEME ULJANE REPICE SYNGENTA HARNAS

Stabilnost i sigurnost

• Hibrid koji je odlično prilagođen našim proizvodnim i agroklimatskim uslovima
• Pogodan je i za ranije setve
• Brzo se aktivira u proleće – brz prolećni porast
• Odličan izbor za dobre njive, dobar i u setvi u redukovanoj (min-till) obradi
• Ima stabilan prinos i na lakšim zemljištima
• Dobro podnosi i sušne uslove (u odnosu na konkurentske hibride)
• Srednja visina biljaka, čvrsto stablo
• Srednja dužina vegetacije
• Hibrid visokog i stabilnog potencijala prinosa

Категорије: ,