Stockstar – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija:tribenuron-metil 500 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Proizvođač: STK

Product Description

Primena: Koristi se u usevu pšenice, tretiranjem u fazi 3 lista, pa do formiranja drugog kolenca (faze 13-32 BBCH-skale), uz dodatak 0,1% okvašivaca Trend-90, u kol:

1) 15 g/ha (0,15 g na 100 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista, u uslovima toplog i vlaznog vremena;

2) 20 g/ha (0,2 g na 700 m²), tretiranjem kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima Nadnijeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida);

3) 25 g/ha (0,25 g na 100 m²), za suzbijanje palamide, tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova;

4) 15-20 g/ha + 0,3-0,5 I/ha Starane 250-EC (0,15-0,2 g + 3-5 ml

na 100 m²), za suzbijanje brocike lepuse.

• Spektar delovanja: Širokolisni korovi. Vrste korova koje dobro suzbija:

• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: kukolj (Agrostemma githago), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrdusa obična (Bifora radians), repica crna (Brassica nigra), tarcuzak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), zavornjak obični (Delphinium consolida), mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (M. inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutic obični (Ranunculus arvensis), gorusica poljska (Sinapis arvensis), oranjica obična (Sisymbrium sophia), misjakinja obična (Stellaria media), stisnusa kravlja (Thlaspi arvense), cestoslavica persijska (Veronica persica), ljubicica poljska (Viola arvensis)’,

• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), vrste iz roda Rumex sp. (stavlji).