SUPSTRAT FLORA GARD TKS1

Supstrat od belog treseta koji se koristi za setvu semena, ili primanje (ožiljavanje) pelcera, bilo reznica sa pupoljcima bilo listova iz kojih se može razviti nova biljka, ili za sadnju biljaka u manje saksije (precnika ispod 10cm) koje su osetljive na vece prisustvo soli. Za beli treset je poznato da ima veliki vazdušni a mali vodni kapacitet, da se lako suši, i da ga je posle teško navlažiti. Oznaka Instant predstavlja okvašivač razvijen od kompanije Floragard, koji omogućava odlično usvajanje vode čak i kada je došlo do sušenja supstrata, čime se znatno poboljšava vodni, a bitno ne remeti vazdušni kapacitet supstrata. TKS 2 Instant (100% beli treset) Supstrat od belog treseta koji se koristi za presađivanje biljaka sa dobro razvijenim korenovim sistemom. Sa đubrenjem presađenih biljaka započeti 4 do 6 nedelja nakon presađivanja.

Категорија: