Tender – Herbicid

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l)

Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)

Proizvođač: Sygenta

Product Description

Primena
TENDER je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka uusevu:
• kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3­5%humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5%  humusa);
• suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima(sa više od 5% humusa)
Spektar delovanja:
Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih kao što su
štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i drugi

Kao i svi zemljišni herbicidi, i TENDER za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanjaposle tretiranja može izazvati smanjene efkasnosti herbicida TENDER.

Treba imati u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su već niklii razvili više od dva prava lista. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1­2 cm dubine.
TENDER se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.

Plodored:
U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest
meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolisnih kultura.

Karenca:70 dana za silažni kukuruz, a za suncokret, soju i merkatilni kukuruz

Pakovanje: 1 l, 250 m