Uočena pojava grinja na usevu soje

Uočena pojava grinja na usevu soje

                Obilaskom useva soje na terenu uočeno je prisustvo jaja i imaga grinja                          (Običan paučinar -Tetranychus urticae) .

Grinje su za sada prisutne na obodima parcela, međutim kako se i dalje beleže visoke temperature vazduha koje pogoduju brzom razvoju štetočine,  postoji visok rizik od njihovog  prenamnoženja. Imago i larva običnog paučinara hrane se sokovima iz lista soje tako da za kratko vreme mogu uništiti list i onemogućiti proces fotosinteze.
Preporuka prizvođačima je redovan obilazak useva i ukoliko se primeti prisustvo grinje, ili postoji sumnja na prisustvo obartite se našoj terenskoj službi, ili uzmite nekoliko listova  i donesite ih u naše radnje kako bi ste dobili preporuku.