Uskrs obara cene na berzi

Uskrs obara cene na berzi

Na „Produktnoj berzi“, ali i svetskim berzama zabeleženi pad cena i manja aktivnost učesnika.

Ove nedelje na „Produktnoj berzi“ zabeležen je pad cene kukuruza i minimalna oscilacija kretanja cena soje. Na svetskim berzama došlo je do smanjene aktivnosti berzanskih učesnika usled predstojećih uskršnjih praznika što se odrazilo i na blagi pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.120 tona robe, čija je finansijska vrednost 29.610.900,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 59,27%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 47,73%.

Nakon prošlonedeljne povećane potražnje za pšenicom, što je imalo za posledicu  porast cene, ova sedmica beleži značajno manju zainteresovanost kupaca za ovom žitaricom. Pšenicom sa minimalno 12% proteina trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 21,60 din/kg bez PDV-a (23,76 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponder cenu. Statistički posmatrano ponderisana cena je viša za 0,08%.

Kukuruzom je trgovano po ceni od 15,20 din/kg bez PDV-a, dok je kukuruz sa 14,5% vlage i sa klauzulom „gratis lager“ do sredine maja, realizovan po 15,60 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,20 din/kg bez PDV-a (16,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre cena žutog zrna je niža za 1,30%.

Sojom je trgovano u veoma uskom cenovnom rasponu od 37,10 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,18 din/kg bez PDV-a (40,90 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove uljarice je viša za 0,50%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2018. 70 16,72 70 16,72 -1,30%
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 1100 17,05-17,60
Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5% 2850 16,94-17,38 250 17,16
Pšenica rod 2018. 12% proteina 1125 23,65-24,20 500 23,76 +0,08%
Soja, rod 2018.  750 40,81-41,25 300 40,81-41,03 +0,50%
Semenska soja 19 71,50
Sojina sačma 44% 50 51,24

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 18.04.2019. godine bio na nivou od 207,92 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,38 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 2,91%, a kukuruz za 0,50%. Približavanje novog roda utiče na kretanje cene pšenice. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,81%, a sojina sačma 1,07%. Dobar rod soje u Južnoj Americi utiče na kretanje cene.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,04%, a kukuruz za  2,22%.

 

ČLANAK PREUZET SA PORTALA : AGRO SMART