Cello F1 -Paradajz

Naziv hibrida: Cello F1
Tip biljke: Visoki
Ranostasnost: Rana
Oblik ploda: cherry
Težina ploda: 14-16 g
Čvrstoća ploda. XXX
Proizvodnja: Zaštićen prostor

Product Description

Cello F1 je vrlo sladak i ukusan paradajz cherry/šljivastog tipa sa plodovima krupnoće 14-16g. Može se gajiti tokom cele godine kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom polju uz potporu. Plodovi su čvrsti sa odličnom tolerancijom na pucanje i mogućnosti čuvanja do dve nedelje.

Rezistencija: ToMV, Va,Vd,Ma,Mi,Mj