• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • Agrodimark – Herbicid

  Klasa:Herbicid

  Aktivna materija:Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

  Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje:300ml, 1l

  Proizvođač:Agromarket

  Karenca:OVP

  Plodored:Bez ograničenja

  MDK(mg/kg):0,5 – kukuruz

 • Arigo – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 330 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita, a uljana repica posle dubokog oranja. Naredne godine se mogu sejati jare žitarice, suncokret, soja i krompir, a 2 godine nakon primene šećerna i stočna repa, pasulj, grašak, spanać

 • Avalon – Herbicid

  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

 • Banvel 480 S -Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Sygenta

  Karenca: OVP

  Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

  MDK(mg/kg): 0,5

 • Basagram – herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: bentazon u obliku Na-soli 480 g/L

  Formulacija:  koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Basico 480 SL – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija:  Dikamba 480 g/lit

  Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

  Proizvođač:

 • Bentamark

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana – kukuruz, soja

  Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

 • Calaris Pro – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Callisto 50 WG – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  AKTIVNA MATERIJA: mezotrion (480 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

  Proizvođač: Syngenta

 • Cambio – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija:90 g/l Dicamba + 320 g/l Bentazon

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Camix 560 SE – Herbicid

  Klasa : Herbicid

  Aktivna materija: 500 g/l S-metolahlor + 60 g/l Mezotrion
  Formulacija:  Suspo-emulzija (SE)
  Proizvođač: Sygenta
 • Capreno – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l + Tienkarbazon – metil 68 g/l

  Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija  (SC)

  Proizvođač: Bayer Crop Sçience

 • Cheif – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

   

 • Colosseum – Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: Kukuruz u fazi 3-5 listova u količini 0,5-0,7 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Može se mešati sa preparatima Zeazin i Nikosav

 • Cornisto – Herbicid

  Klasa: herbicid

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

  Primena: kukuruz

  Proizvođač: AgroArm

  Proizvođač: AgroArm

 • DICOPUR TOP 464 SL – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: Nufarm

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories