• Filteri
  • Sortiraj po
    ...
  • Acanto Plus – Fungicid

    Klasa: FungicidI

    Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

    Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

    Pakovanje: 1 l ,5 l

    Proizvođač: DuPont

  • Amistar Extra – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l)

    Formulicija:Koncentrovana suspenzija (SC)

    Proizvođač: Sygenta

    Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječan, šećerna repa

  • Artea 330 EC – Fungicid

    Klasa:Fungicid

    Aktivna materija:Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250g/l

    Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

    Pakovanje:100 ml, 500 ml

    Proizvođač:Syngenta

    Karenca:42 dana

  • Bumper – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l

    Formulacija: Koncetrat za emulziju (EC)

    Proizvođač: Adama

  • Carmaba EC – Fungicid

    Lokal sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

    Primena:

    Pšenica: 1,2-1,5 l/ha za suzbijanje rđe, pepelnice, sive pegavosti i fuzarioze klasa

    Uljana repica: 0,7-1 l/ha jesenji tretman u fazi 4-5 listova, 1-1,25 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele i sive truleži, u vreme od prve do pete internodije (31-51 BBCH)

     

  • Cello – fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: tebukonazol 100 g/l + protiokonazol 100 g/l +  spiroksamin 250 g/l

    Formulacija: Koncentrat za emulziju  (EC)

    Proizvođač: Bayer Crop Science

  • Cherokee 487,5 SE – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: 375 g/l Hlorotalonil + 62.5 g/l Propikonazol + 50 g/l Ciprokonazol
    Proizvođač : Sygenta
    Primena: Pšenica
  • Comrade – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l +  Azoksistrobin 200 g/l

    Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

    Proizvođač: Du Pont

  • Custodia – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: Tebukonazol 200 g/l + Azoksistrobin 120 g/l

    Formulacija: Koncetrovana suspenzija (SC)

    Proizvođač: Adama

  • Different 250 EC -Fungicid

    Lokal sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

    Primena:

    JABUKA:

    0,02-0,03% za suzbijanje Venturia inaequalis (11-72 BBCH)

    ŠEĆERNA REPA

    0,4-0,6 l/ha za suzbijanje Cercospora beticola

    Druge primene:

    Za suzbijanje bolesti lista i stabla na pšenici i ječmu. Za suzbijanje crne pegavosti dunje i ruže

  • Duett Ultra – Fungicid

    Klasa: Fungicid

    Aktivna materija: 310 g/l Tiofant-metil + 187 g/l Epoksikonazol

    Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

    Proizvođač:BASF

  • Duofen – Fungicid

    Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

    Primena:

    Breskva i šljiva: 1,5 l/ha za suzbijanje Monilia laxa

    Druge primene:

    Didymella applanata na malini

    Mycosphaerella fragariae na jagodi

    Septoria, Fusarium, Alternaria na pšenici

    Cercospora beticola na šećernoj repi

    Botrytis cinerea na vinovoj lozi

  • Duofen Plus – Fungicid

    Sistemični folijarni fungicid sa prevetivnim i kurativnim delovanjem

    Primena:

    Pšenica i ječam: Za suzbijanje prourokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa i paleži klasa

    Može se primenjivati 2 puta tokom godine.

  • Eminent 125 ME – Fungicid

    KLASA: Fungicidi

    AKTIVNA MATERIJA: Tetrakonazol 125 g/l

    FORMULACIJA: Mikroemulzija ulja u vodi (ME)

    PROIZVOĐAČ:Isagro

  • Exorta Plus – Fungicid

    Klasa: Fungicidi

    Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

    Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

    Pakovanje: 500 ml

    Proizvođač: Agromarket

  • Falcon 460-EC – Fungicid

    Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

    Primena:      

    Pšenica i ječam:

    0,6 l/ha za suzbijanje pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa, kao i mrežaste pegavosti ječma, od vlatanja do početka klasanja i cvetanja

    Vinova loza:

    0,3-0,4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnice

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories