• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • Apex 50 WG – Herbicid

  Klasa Herbicid

  Aktivna materija: triflusulfuron metil 500 g/kg

  Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač:JIANGSU AGROCHEM LABORATORY

 • Belvedere forte 400 SC – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 100 g/l  + Desmedifam 100 g/l + Etofumesat 200 g/l

  Formulacija: Koncdentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Belverede 320 SC – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 160 g/l + Desmedifam 160 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Betanal Maxx Pro – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna matereija: Desmedifam 47 g/l + Etofumesat 75 g/l +  Fenmedifam 60 g/l +  Lenacil 27 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Betsana Compact SC – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 5 l

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd., UK

  Karenca: 91 dan

  Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.

  MDK(mg/kg): 0,05

  Radna Karenca: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja)

  Primena:

 • Conviso One – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: foramsulfuron 50 g/L +  tienkarbazon-metil 30 g/L

  Formulacija: Uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Debut Duoactive – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 kg

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati šećerna repa, spanać i cvekla. Iste kalendarske godine mogu se sejati sve ozime žitarice, a naredne godine nema ograničenja u plodoredu

  MDK(mg/kg): Lenacil 0,1 Triflusulfuron-metil 0,01

 • Goltix Gold – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Kerb 50 WP – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Propizamid (500 g/kg preparata)

  Formulacija: prah za suspenziju (WP)

  Proizvođač: DOW

 • LONTREL 300 – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: DOW

 • Metix – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

  Formulacija: SC – Koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka.

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Piralis – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 300 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Powertwin – herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 200 g/l + Etofumesat 200 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Safari 50 WG – herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 30 g, 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: zahvaljujući kratkom rezidualnom veku nema ograničenja plodoreda nakon vađenja šećerne repe. Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa. [3:42:26 PM] marinatintor: U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata u maksimalnoj količini od 750 g/ha, pšenica se ne sme sejati u jesen iste godine.

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Savana – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: Kvašljivi prašak (WP)

  Proizvođač: STK

 • Skiff – Herbicid

  KLASA: Herbicidi

  AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid 100 g/L

  FORMULACIJA: Koncentrovani rastvor (SL)

  PROIZVOĐAČ:  C. National Chemical Construction Jiangsu Company

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories