• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • Acanto Plus – Fungicid

  Klasa: FungicidI

  Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

  Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l ,5 l

  Proizvođač: DuPont

 • Amistar Extra – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l)

  Formulicija:Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Sygenta

  Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječan, šećerna repa

 • Arcon Extra – Fungicid

  Formulacija: Koncentrovana Suspenzija (SC)
  Aktivna materija: Azoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l
  Primena: pšenica, šećerna repa

  Proizvođač:AgroARM

 • Artea 330 EC – Fungicid

  Klasa:Fungicid

  Aktivna materija:Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250g/l

  Formulacija:EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje:100 ml, 500 ml

  Proizvođač:Syngenta

  Karenca:42 dana

 • Bumper – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l

  Formulacija: Koncetrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • Bumper P – Fungicid

  Klasa:Fungicid

  Aktivna materija: Prohloraz 400 g/l + Propikonazol 90 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • Carmaba EC – Fungicid

  Lokal sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

  Primena:

  Pšenica: 1,2-1,5 l/ha za suzbijanje rđe, pepelnice, sive pegavosti i fuzarioze klasa

  Uljana repica: 0,7-1 l/ha jesenji tretman u fazi 4-5 listova, 1-1,25 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele i sive truleži, u vreme od prve do pete internodije (31-51 BBCH)

   

 • Cherokee 487,5 SE – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: 375 g/l Hlorotalonil + 62.5 g/l Propikonazol + 50 g/l Ciprokonazol
  Proizvođač : Sygenta
  Primena: Pšenica
 • Combo Ultra  – Fungicid

  KLASA: Fungicidi

  AKTIVNA MATERIJA: Epoksikonazol 187±11,22 g/l + Tiofanat-metil 310±15,5 g/l

  FORMULACIJA: Koncentrovana suspenzija (SC)

  PROIZVOĐAČ:  Jiangsu Flag Chemical Industry Company Limited, PR China

 • Comrade – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l +  Azoksistrobin 200 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Du Pont

 • Custodia – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Tebukonazol 200 g/l + Azoksistrobin 120 g/l

  Formulacija: Koncetrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Different 250 EC -Fungicid

  Lokal sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  JABUKA:

  0,02-0,03% za suzbijanje Venturia inaequalis (11-72 BBCH)

  ŠEĆERNA REPA

  0,4-0,6 l/ha za suzbijanje Cercospora beticola

  Druge primene:

  Za suzbijanje bolesti lista i stabla na pšenici i ječmu. Za suzbijanje crne pegavosti dunje i ruže

 • Duett Ultra – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: 310 g/l Tiofant-metil + 187 g/l Epoksikonazol

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač:BASF

 • Duofen Plus – Fungicid

  Sistemični folijarni fungicid sa prevetivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Pšenica i ječam: Za suzbijanje prourokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa i paleži klasa

  Može se primenjivati 2 puta tokom godine.

 • Eminent 125 ME – Fungicid

  KLASA: Fungicidi

  AKTIVNA MATERIJA: Tetrakonazol 125 g/l

  FORMULACIJA: Mikroemulzija ulja u vodi (ME)

  PROIZVOĐAČ:Isagro

 • Exorta Plus – Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 500 ml

  Proizvođač: Agromarket

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories