• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • 1 GATIT 12-47-10 + TE

  EKSKLUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 12%
  • N-NH4 – 9%
  • N-NO3 – 3%
  • N-NH2 – 0%
  • P2O5 – 47%
  • K20 – 10%
  • MgO – 0.16%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • 2 GATIT 28-10-10 + TE

  EKSKLUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 28%
  • N-NH4 – 4%
  • N-NO3 – 0%
  • N-NH2 – 20%
  • P2O5 – 10%
  • K20 – 10%
  • MgO – 0.16%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • 3 GATIT 20-10-20 + TE

  EKSKLUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 20%
  • N-NH4 – 4%
  • N-NO3 – 1%
  • N-NH2 – 15%
  • P2O5 – 10%
  • K20 – 20%
  • MgO – 0.16%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • 4 GATIT 20-20-20 + TE

  EKSKUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 20%
  • N-NH4 – 1%
  • N-NO3 – 1%
  • N-NH2 – 18%
  • P2O5 – 20%
  • K20 – 20%
  • MgO – 0.16%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • 5 GATIT 17-9-27 + TE

  EKSKLUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 17%
  • N-NH4 – 2%
  • N-NO3 – 3%
  • N-NH2 – 12%
  • P2O5 – 9%
  • K20 – 27%
  • MgO – 2.00%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • 6 GATIT 15-5-35 + TE

  EKSKLUZIVNA DISTRIBUCIJA IZ IZRAELA

  SVA ĐUBRIVA SU 100% RASTVORLJIVA I BEZ HLORA.

  AKTIVNI SASTOJCI:

  • Ukupan azot (N) – 15%
  • N-NH4 – 5%
  • N-NO3 – 0%
  • N-NH2 – 10%
  • P2O5 – 5.0%
  • K20 – 35.0%
  • MgO – 0.16%
  • Fe* – 360 ppm
  • Mn* – 195 ppm
  • Zn* – 30 ppm
  • Cu* – 14 ppm
  • Mo* – 10 ppm

  *100% EDTA tipično helatiran
  *100% rastvorljivo u vodi

  MASA 25 KG

 • Acanto Plus – Fungicid

  Klasa: FungicidI

  Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

  Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l ,5 l

  Proizvođač: DuPont

 • Acrobat MZ WG – Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: mankozeb 600 g/kg +  dimetomorf 90 g/kg.

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: BASF

 • Actara 25 WG – Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Tiametoksam 250g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2 g, 4 g, 40 g, 100 g

  Proizvođač: Syngenta

 • Adengo
  Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
  AKTIVNA MATERIJA:
  izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
  OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija – SC
  Pakovanje
  200 ml 20 x 200 ml
  1 l 12 x 1 l
  5 l 4 x 5 lBayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda
  Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
 • Adiseo 960 EC – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l;

  Primena: suncokret

  Proizvođač : Agroarm

 • Afalon -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Linuron 450g/l

  Formulacija: Koncentorvana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Affirm 095 SG – Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija:Emamektin benzoat

  Formulacija:Vodorastvorljive granule (SG)

  Pakovnje: 250 g, 1 kg

  Proizvođač:SYGENTA

  Karenca: 7 dana

 • Affirm Opti – Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
  Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)
  Utrošak vode:Jabuka, kruška, dunja: 500-1500 l/ha Šljiva: 500-1250 l/ha
  Karenca: 7 dana
  Pakovanje:250 g, 1 kg

  Proizvođač : SYGENTA

 • Afinex 20 SP -Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

  Formulacija: SP – vodorastvorljivo prašivo

  Pakovanje: 2,5 g, 25 g, 250 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Agil -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Propakvizafop 100 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories