• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • Amanet -Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

  Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

  Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan

 • Avalon – Herbicid

  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

 • AXIAL 50 EC – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l

  Formulacija: EC – koncetrat za emulziju

  Pakovanje 1L

  Proizvođač: SYGENTA

 • Biathlon 4D – herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron + 54 g/kg florasulam

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: BASF

 • Cambio – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija:90 g/l Dicamba + 320 g/l Bentazon

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • DICOPUR TOP 464 SL – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: Nufarm

 • Dikamin 600 – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: 2,4-D dimetil amonijum (2,4-D DMA) 720 g/l (2,4-D 600 g/l)

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: Adama

 • Gringo 75 WG – Herbicid

  Klasa: Insekticidi

  Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: C. National Chemical Construction Jiangsu Company

 • Hussar Evolution – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: fenoksaprop – p – etil 64 g/l + jodosulfuron – metil – natrijum 8 g/l

  Protektant: Mefenpir – dietil 24 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Lancelot 450 WG – herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 0,033 kg, 0,5 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparat na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam. U normalnom plodoredu posle primene herbicida mogu se sejati: iste jeseni: ozime žita i uljana repica; sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk; nakon 14 meseci: soja, grašak, sočivo

 • Lentemul D – Herbicid

  KLASA: Herbicidi

  FORMULACIJA: Emulzija ulje u vodi (EW)

  AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D 2-etilheksil estar 678 g/l

  PROIZVOĐAČ: Nufarm

 • Lodin – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: Bez ograničenja u plodoredu.

  MDK(mg/kg): 0,1 – pšenica; 0,05 – kukuruz

 • LONTREL 300 – Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: DOW

 • Maton – Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 0,5-0,8 l/ha, kada je kukuruz u fazi3-5 listova

  Pšenica: 0,8-1,2 l/ha, od sredine bokorenja do početka vlatanja

  Mogućnost mešanja:

  U kukuruzu sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

  U pšenici sa preparatima: STRABON i AMANET

   

 • Messi 60 WG – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

  Formulacija: Vododispezibilne granule (WG)

  Proizvođač : AgroArm

 • Meteor – Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija:  metsulfuron-metil 600 g/kg

  Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)

  Proozvođač: STK

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories