• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • FITO BIO 20

  Složeno folijarno mineralno đubrivo sa mikroelementima i ekstratima morskih algi (suspenzija NPK 13,6-13,6-13,4 sa mikro elementima) i ekstrati morskih algi Namena: Fito Bio 20 je đubrivo koje se primenjuje u mnogim kulturama za povećanje rasta, razvoja, prinosa i kvaliteta plodova. Učinak preparata Fito Bio 20 na tretiranim kulturama (biljkama) vidljiv je u roku od nekoliko sati. Fito Bio 20 po svom sastavu omogućuje jako uravnoteženu ishranu: sadrži jedinstven spoj organskih stimulatora to je vrlo značajan u uslovima povećanog stresa. Sadržaj: Ukupni azot (N) — 13,6% m/m; Azot nitratni — 7,8% m/m; Azot amonijumski — 5,8% m/m; Fosfor (P2O5) — 13,6% m/m; Kalijum (K20) — 13,4% m/m; Bor (B) — 0,02% m/m; Bakar (Cu)— 0,474% m/m; Gvo2de (Fe)— 0,10% m/m; Mangan (Mn)-0,4917% m/m; Cink (Zn)— 0,0468% m/m; Ekstrati morskih algi —28% m/m Doze primene: voće 1,5-3,0 lit/ha (aplikacija pre cvetanja); krompir 2,0-3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); paradajz i paprika 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); krastavci 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); šećerna repa 3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); žitarice 2,5 lit/ha (1-2 aplikacije); ukrasno bilje 1,0-2,0 lit/ha Karenca: ne postoji Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen Proizvodac: “Omex”, Norfolk Zemlja porekla: Engleska

  Pakovanja: 200,l;1l;5l

   

 • FITO BOTRYFUN

  FitoBotryfun je prirodni , potpuno biorazgradiv preparat namenjen za preventivno i kurativno delovanje protiv sive plesni (Botrytis cinerea ) na svim biljnim kulturama podložnim ovom patogenu.
  Preventivno delovanje ostvaruje stvaranjem fizičke barijere kojom sprečava prodor gljivice kroz epidermu biljke.
  Kurativno deluje tako što isušuje spore gljivice i sprečava njihov dalji razvoj.
  Stvara premaz na plodovima čime poboljšava njihov izgled te ostaje aktivan i nakon berbe čime poboljšava čuvanje u početnim fazama skladištenja.
  Ne ostavlja rezidue na tretiranom voću te ne utiče na vrenje i fermentaciju pri alkoholnoj preradi.
  Doze primene : 2,5-3 l/ha
  KARENCU NEMA
  Dozvoljen u organskoj proizvodnji Uredba EU 834/2007
  Proizvođač : Servalesa Španija

  Pakovanja: 200ml; 1l

 • FITO MAX L 90

  Preparat za preventivno delovanje protiv uzročnika bolesti sprovodnih sistema bilja.
  Namena: Fito Max L-90 je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturomata, monoglukomata i lignosulfomata koji učestvuju u aluminijumskom kompleksu koji daje čvrstoću floemu i ksilemu (ulaznom i silaznom sprovodnom sistemu biljke). Preparat je dizajniran na olakšanom ulasku ugljenih hidrata i raznih molekularnih spojeva metala među njima i aluminium glukomata kao katalizatora biosinteze polifemola i fitoaleksina čime se stvaraju uslovi za jačanje prirodnih i odbrambenih mehanizama.
  Zbog ovakvog kompleksa utioe na pojavu razvoja mnogih uzročnika bolesti sprovodnih sistema (eksorioze i verticilioze). Fito Max L-90 na ovaj način ima preventivno delovanje na gore pomenute patogene.
  Sadržaj: Ukupni azot (N) — 5% m/m; Azot (N) anidni – 5% m/m; Bakar (Cu) — 1,8% m/m; Mangan (Mn) – 0,8% m/m; Cink (Zn) — 0,5% m/m; Ekstrat morskih algi —3% m/m
  Doze primene: voće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 4-6 lit/ha); vinova loza 2,5-5,0 lit/ha (primena nakon berbe i rezidbe, fertigacijom 4,0-6,0 lit/ha); povrće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 2,0-4,0 lit/ha)
  Karenca: ne postoji
  Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen
  Proizvodac: “Servalesa”, Valensija
  Zemlja porekla: Španija,

  Pakovanje: 1l

 • FITO MIL 60

  Folijarno đubrivo- Bakar Sistemik Namena: Fito Mil L-60 је bakarni preparat u stabilnom molekularnom kompleksu monoglukonata, gamakturonata i bakra. Те zbog ovih nejonskih vrsta molekula dеluје kao sistemik kojeg biljka apsorbuje putem korenovog sistema i lista. Fito Mil L-60 је tako dizajniran da osigura bakar u svrhu prevencije i korekcije fizioloških anomalija u slučaju njegovog nedostatka, kao i sintezu polifenona i fitoalkesima koji su značajni za jačanje otpornosti biljaka usled pojave bolesti (plamenjače-krompira, paradajza, paprika, vinove 1oze, itd.) i negativnih bioklimatskih prilika. Samim tim izražava antibakterijsko delovanje. Sadržaj: Bakar (Cu) topiv u vodi 5,5% m/m Doze primene: voće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; vinova loza 0,15-0,30 lit/100 lit; povrće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; ukrasno bilje 0,2-0,30 lit/100 lit vode; fertirigacija 2-3 lit/hektaru. Razmak izmedu tretiranja najmanje 15 dana.

  Pakovanja: 200ml; 1l; 5l

 • FITOFERT AMINO COOPER 8

  FitoFert AMINO COOPER 8 je proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (heptaglukonati, lignosulfonati i EDTA). Namenjen je za smanjenje deficita bakra u različitim biljnim kulturama. Metabolizam bakra u biljkama je vezan za sintezu lignina, procese fotosinteze, sinteze ugljenih hidrata i proteina. Deficit uglavnom nastaje na zemljištima sa visokim pH, karbonatnim zemljištima. Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 indukuje otpornost biljaka na patogene gljive i bakterije. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje.

 • FITOFERT BOR AMIN 150

  FitoFert BOR-AMIN 150 je tečna formulacija etanolaminskog bora, visoke koncentracije 10,8%, što odgovara sadržaju od 150 grama čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za primenu u voćarskim zasadima kao i šećernoj repi.

 • FITOFERT BOR MAX 20

  Za oplodnju i digestiju

  FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora, ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju (20%) u obliku lako pristupačnog boratnog anjona. Usled visoke koncentracije doza primene je 1,0 kg/ha u usevima i zasadima.

 • FITOFERT CINK ORGANO 14

  a enzimske funkcije

  FitoFert CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi EDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične.Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka.

 • FITOFERT COMBIVIT 20

  Za enzimske funkcije

  FITOFERT COMBIVIT 20 je proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen za folijarni tretman ratarskih, povrtarskih i voćarskih useva. Univerzalni helatni AFP kompleks jako visokog sadržaja mikroelemenata. Preporučuju se preventivni tretmani u usevima i zasadima osetljivim na nedostatke mikroelemenata ili na zemljištima na kojima postoji deficit mikroelemenata, visok sadržaj organske materije, karbonata, fosfata I pH>6,5. Preporučuje se primena početkom vegetacije jer niska temperatura tla onemogućuje pravilan rad korena i lučenje materija koje utiču na usvajanje mikroelemenata. U zasadima voća preporučuje se i tretman nakon berbe.

 • FITOFERT COMBIVIT COMPLEX 14

  FitoFert COMBIVIT COMPLEX 14 je proizvod na bazi helatiziranih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn i Cu) i odgovarajućih anjonskih formi (B i Mo). Proizvod je u obliku vodorastvornog praha, i namenjen je pre svega fertigacionoj upotrebi u zasadima voća i povrća. Proizvod se može koristiti i folijarno, samostalno ili u kombinaciji sa drugim đubrivima. S obzirom da su mikroelementi helatizirani organskim kompleksima (DTPA, EDTA), proizvod je pogodan za fertigacionu primenu u svim vrstama zemljišta. Najbolje je koristiti proizvod preventivno, tj. na tipovima zemljišta na kojima se može očekivati deficit mikroelemenata (visok pH>7,karbonatna zemljišta, visok sadržaj fosfora, visok sadržaj organske materije). Primenjuje se od početka vegetacije, rada korenovog sistema i nakon berbe, za iniciranje diferencijacije rodnih pupoljaka.

 • FITOFERT FERO CHELL 6

  Za hlorofil

  FitoFert FERRO CHELL 6 je preparat na bazi helatnog gvožđa u obliku EDDHA kompleksa, sa 6% o-o helata. Namenjen je isključivo za fertigacionu primenu u zasadima voća ili povrća na zemljištima sa višim pH vrednostima (pH>7). Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama visoke pH vrednosti.

 • FITOFERT FERO MAX 11

  Za hlorofil

  FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se primenjuje u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, osim sa alkalnim, bakarnim preparatima.

 • FITOFERT LIQUID BOR 8

  Za oplodnju i digestiju

  FitoFert LIQUID BOR 8 je tečno đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije na bazi mikroelementarnog bora. Sadrži 8% bora u anjonskom obliku, odnosno 115 grama čistog bora po litru proizvoda. Pored mikroelementarnog bora, sadrži pomoćne materije koje omogućuju bolju penetraciju i transport bora.

 • FITOFERT MANGAN ORGANO 12

  Za enzimske funkcije

  FitoFert MANGAN ORGANO 12 je đubrivo na bazi mikroelementarnog mangana vezanog u obliku EDTA kompleksa, sa 12 % aktivne supstance. Preparat je formulisan u obliku vodorastvornog praha. Mangan igra značajnu ulogu u procesu fotosinteze, reakcijama cepanja vode, vezivanja i asimilacije azota. Simptomi deficita se najčešće ispoljavaju u vidu nekroze (belila) na vršnom lišću. Preparat je najbolje koristiti preventivno, folijarnim tretmanima ili fertigaciono, hranljivim rastvorom.

 • SCUDO

   

  SASTAV

  Vodorastvorljivi bakar (Cu) 9.0%
  Organski azot (N) 3,0%
  Organska materija 27,5%
  Ukupno biljnih aminokiselina 45 g/l
  pH (1:5) 9.0
  Specifična težina 1,3 kg/l

  SCUDO JE POGODAN ZA ORGANSKU
  PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007.

  Scudo je tečno EC đubrivo sa bakrom naučno dokazano da

  – SPREČAVA I LEČI NEDOSTATAK BAKRA.
  – POVEĆA OTPORNOST BILJKE NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI

  Delovanje Scuda je brzo i efikasno. Bakar se brzo ugrađuje i mobilan je unutar biljke zahvaljujući vezivanju bakra za biljne aminokiseline i glukonsku kiselinu.

  ANTISTRES DEJSTVO

  SCUDO pomaže biljkama da brzo prevaziđu stres izazvan neravnotežom hranjivih elemenata.

 • TRAZEX

  Balansirani kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu, obogaćen organskim ekstraktima i slobodnim amino kiselinama tipa L. Savršen za primenu kao preventiva i ciljni tretman radi prevazilaženja nedostataka mikroelemenata u svim razvojnim fazama.

  Mikroelementi su neophodni za život biljke, njihove potrebe se razlikuju od makroelemenata kvantitativnim zahtevima. Glavna funkcija mikroelemenata u biljci je da se uključuju u enzimske sisteme kao osnovni činioci ili aktivatori procesa. Njihovo prisustvo je veoma važno radi omogućavanja efikasnih i pravovremenih metaboličkih procesa.

  Trazex je uravnotežen kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu sa visokom koncentracijom gvožđa, mangana, cinka, bakra i dopunom sa organskim ekstraktom i slobodnim amino kiselinama tipa L; savršen za poboljšanje stanja biljke u svim svojim fiziološkim fazama.

  Trazex sadrži 22% mikroelemenata u esencijalnoj formi, bez sadržaja hlorida, a takođe je predviđen za olakšano usvajanje mikroelemenata u alkalnim uslovima.

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories