• Filteri
 • Sortiraj po
  ...
 • BAKTER SOL N

  Mikrobiološko đubrivo Baktersol N čine SLOBODNI AZOTOFIKSATORI, zasnovani na pažljivo odabranim selekcijama korisnih azotnih bakterija iz prirode. Svojim jedinstvenim metabolizmom produkuju enzime koji aktivno prevode atmosferski azot u amonijačni/nitratni oblik, fiksiraju ga u zemljištu i time omogućuju biljci da ga usvoji. Na ovaj način biljka se može snabdeti i sa preko 60kg azota po hektaru.

 • BAKTERSOL K

  Mikrobiološko đubrivo koje služi za MOBILIZACIJU KALIJUMA. Baktersol K je proizveden od pažljivo selektovanih korisnih bakterija iz prirode. Sadrži vegetativne ćelije.

 • BAKTERSOL P

  STIMULATOR RASTA
  BOLJIM UNOSOM FOSFORA BILJKE SU ZDRAVIJE,
  OTPORNIJE NA STRES I IMAJU BOLJI RAST

  Mikrobiološko đubrivo Baktersol P zasnovano je na pažljivo odabranim selekcijma korisnih bakterija iz prirode – RAZLAGAČIMA FOSFORA. Organski produkti metabolizma ovih bakterija su mlečna, glukonska, limunska i ćilibarska kiselina, antibiotik polymyxin, beta-amilaze i ostali metaboliti, koji pomažu rastvaranju blokiranog fosfora, kako bi ga učinili usvojivim za biljku.

 • FITOFERT FULVIMAX 80

  FITOFERT FULVIMAX 80 je proizvod u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem fulvinskih kiselina. Primenjuje se pre svega u ranim fazama razvoja korenovog sistema biljaka, i svojim delovanjem utiče na pojačanu mobilizaciju i usvajanje fosfora.

  Pakovanja: 200 g i 1 kg.
  Primena:
  Primenjuje se fertigaciono 3 – 5 kg/ha,
  Folijarno koncentracijom 0,1 – 0,2%.
 • FITOFERT HUMIFLEX 24

  Oplemenjivač zemljišta

  FitoFert HUMIFLEX 24 nova koncentrovanija formulacija proizvoda FITOFERT HUMIFLEX, je organski oplemenjivač zemljišta, na bazi huminskih kiselina, namenjen za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici) kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna. Stimulišu razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu. Povećavaju zadržavanje vlage i aeraciju tla. Utiču na propustljivost ćelijskih membrana i povećavaju usvajanje đubriva. Stimulišu rast i razvoj biomase, pigmentaciju i kvalitet plodova. Smanjuju stres izazvan različitim faktorima, presađivanje, suša, visoka i niska temperatura, pesticidni tretman.

  Pakovanja: 1 lit i 5 lit
  Primena:
  Koristi se nakon faze ukorenjavanja, fertigaciono u količinama 10 – 20 lit/ha ili folijarno koncentracijom 0,1 – 0,2%.
 • FITOFERT HUMIMAX 80

  FitoFert HUMIMAX 80 je formulisan u obliku vodorastvornog praha, sa visokom koncentracijom huminskih kiselina.

  Pakovanja: 200 g i 1 kg.
  Primena:
  Koristi se nakon faze ukorenjavanja, tokom vegetacije, fertigaciono u količinama 3 – 10 kg/ha ili folijarno koncentracijom 0,05 – 0,1%.
 • FITOFERT PH GREEN

  Za kondicioniranje zemljišta

  FITOFERT pH GREEN je proizvod na bazi organskih kiselina, namenjen za tretman zalivnih voda i zemljišta visokog pH. Visok pH i velika količina karbonata blokira dostupnost hraniva iz zemljišta i čini veliki broj hranljivih elemenata nedostupnim. Proizvod svojim delovanjem istovremeno snižava i pH i EC tvrdih zalivnih voda. Kontinuiranom upotrebom preparata uspešno se snižavaju pH i EC u zalivnoj vodi kao i zemljištu i povećava se dostupnost i asimilacija hraniva. Pre upotrebe iskontrolisati pH i EC zalivne vode i zemljišta i uporediti ih sa optimalnim uslovima za biljnu vrstu koja se gaji.

  Pakovanja: 1 kg i 5 kg
  Primena:
  Samostalno ili zajedno sa fertigacionim đubrivima, s tim da ukupna koncentracija u radnom rastvoru ne pređe 0,1% (đubrivo + pH GREEN <1 kg/1000 litara vode) pri čemu količina pH GREEN-a ne prelazi ¼ količine đubriva.
 • FITOFERT PH PLUS

  Oplemenjivač zemljišta

  FITOFERT pH PLUS Oplemenjivač zemljišta FitoFert pH Plus je proizvod nove generacije, sa visokim sadržajem dva važna sekundarna elementa u ishrani biljaka, kalcijuma (CaO) 35 % i magnezijuma (MgO) 13,5 %,i dovoljnim sadržajem bitnog mikroelementa bora (B) 0,2 %. Proizveden je po novim tehnologijama granulacije mineralnih ubriva sa veličinom granule od 2-5 mm, koja je mehanički stabilna i koja u dodiru sa vodom iz zemljišta ili iz atmosfere (kišom ili snegom) lako prelazi u aktivacijsko stanje i brzo oslobađa pomenute pristupačne elemente za ishranu gajene kulture.

  Pakovanja: 25 kg
  Primena:
  Primenjuje se kao klasično mineralno granulisano đubrivo, kod osnovne obrade zemljišta ili pre pripreme zemljišta za setvu, po čitavoj površini
 • PHYSIOMAX

  Physiomax 975 (CaO – 42%, MgO – 2,5%)

Filteri Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories