BISTROL

Bistrol – Za tretman otpadnih voda iz stočarskih farmi.

Bistrol sadrži konzorcijum aerobnih i anaerobnih saprofitnih bakterija, koje produkuju površinski aktivne materije – biosurfaktante I enzime(proteaze, celulaze, lipaze), koji učestvuju u formiranju biofilmova i razgradnji organskog otpada iz stočarskih jama.

  1. Zatvorene – 1 litar Bistrola na 8-10 m3  vode, sipati u lagunu kroz rešetku na podu.
  2. Otvorene – 1 litar  Bistrola na 8-10 m3  vode sa svih strana sipati direktno u lagunu.

  Podeli

BISTROL pomoću mikrobnih enzima i biosurfaktanata transformiše proteine, celulozu, masti i ulja pri čemu rastvara čvrsti sloj taloga i prečišćava otpadnu vodu.

Bistrol elimiše amonijak i ostale neprijatne mirise, smanjuje zagađenje odlazeće vode kao i količinu sedimentiranog taloga na dnu. BISTROL održava prirodni biološki rad stočarskih laguna, sprečava začepljenje i curenje, olakšava pražnjenje.

  • Biološko aktiviranje razlaganja.
  • Eliminisanje neprijatnih mirisa i štetnih gasova.
  • Smanjenu količinu čvrstih materija.
  • Održavanje prirodnog biološkog rada stočarskih laguna
  • Sprečavanje začepljenja i curenja
  • Čišćenje celog sistema.

 

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories