Eskenderany F1 – Tikvica

Naziv hibrida: Eskenderany F1

Veličina ploda: 16-19 cm

Ranostanost: Rana

 


  Podeli

Eskenderany F1 je vrlo rana, svetlo zelena tikvica pravilnih plodova dužine od 16-19cm. Biljka je generativna, otvorenog habitusa, snažna i izuzetno dobre produk

cije koja dostiže 1 plod po biljci dnevno. Može se gajiti tokom cele godine ali je najzastupljenija u najranijoj prolećnoj proizvodnji gde je po prinosu i kvalitetu vodeći hibrid kod nas.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories