Gardentop -Rodenticid

Klasa: Rodenticidi

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 g/kg

Formulacija: RB – mamak za direktnu primenu

Pakovanje: 200 g

Proizvođač: Zapi


  Podeli

Klasa:Rodenticidi

Aktivna materija:Bromadiolon 0,005 g/kg

Formulacija:RB – mamak za direktnu primenu

Pakovanje:200 g

Proizvođač:Zapi

Karenca:Za skladišta nije potrebno normiranje

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kućni miš -skladišta 10 g mamka (jedna kesica) pojedinačno rasuti mamak, 10-50 g po tacni po pojavi u blizini legla i puteva kojima se kreću
Poljska voluharica, poljski miš – u polju 10-20 g (1-2 kesice) po aktivnoj rupi za I-III kategoriju brojnosti po pojavi
Poljska voluharica, poljski miš – u polju 20-30 g (2-3 kesice) po aktivnoj rupi za IV kategoriju i kalamitet #
Sivi pacov, crni pacov – skladišta 100-150 g mamka (10-15 kesica) po tacni, stavljanjem na zaklonjena mesta, 7-10 tacni na površini 250-300 m2 #

DELOVANJE:

Rodenticid Gartdentop pripada drugoj generaciji “kumarinski rodenticidi” koji sprečava koagulaciju krvi kod glodara

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju:

1. crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus )
2. kućnog miša (Mus musculus )
3. poljske (Microtus arvalis ) i vodene voluharice (Arvicola terestris )

PREPORUKE I NAPOMENE:

primena je po potrebi, akcija suzbijanja traje 7 do 10 dana, a uginuće pacova nastupa nakon 5 do 8 konzumiranja, a uginuće miševa nastupa posle jednokratne konzumacije. Broj tretiranja tokom godine  nije ograničen, zavisi od infestacije štetnih glodara. Preparat koristiti samo na površinama gde domaće životinje i živina nemaju pristup. Mamci se ne smeju ostavljati na površini zemlje, jer su otrovni za čoveka i druge toplokrvne organizme.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories