GUANITO 6-15-3

SASTAV

Ukupan azot (N)                                   6%
Ukupan fosfor (P2O5)                        15%
Kalijum (K2O)                                       3%
Vodorastvorljiv magnezijum (MgO)       2%
Vodorastvorljivo gvožđe (Fe)             0,8%
Vodorastvorljiv (B)                              0,2%
Kalcijum-oksid (CaO)                          10%
Ugljenik u organskom obliku (C)         32%
Organska materija                            55,2%
Huminske kiseline                              3,5%
Fulvinske kiseline                               7,5%
Vlaga                                                     7%
pH vrednost                                           6,5


  Podeli

Guanito je prirodna prihrana za biljke, koja u sebi sadrži visoke količine fosfora i azota. Guano je poreklom iz Perua, dosta je skupa sirovina i osnovni je sastojak ovog đubriva , garantuje nizak nivo soli i blago kiselu pH vrednost (pH= 6,5). Zatim obezbeđuje biljci kontinuiranu potrošnju hranljivih materija u svakom životnom ciklusu. Sa poboljšanjem mikrobiloških procesa u zoni korenovog sistema, Guanito omogućava biljci da lakše usvaja stvorene hranljive materije.

Osigurava velike prinose i aktivne supstance za porast, kao što su huminske kiseline, vitamini, amino kiseline, auksini i citokinini, zahvaljuljući kojima biljka može lakše da iskoristi hranljive materije.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories