KAPAJUĆA CEV HIRRO DRIP 150MIK; 20CM; 5,5L; 3000M

Hirro DRIP cevi za navodnjavanje kap po kap proizvode se isključivo u prečniku od  Ø  16 mm. Kupac u zavisnosti od svojih potreba može da bira između 4 različite debljine zida – 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm i 0,90 mm. Takođe moguće je izabrati Ii željeni protok vode po kapaljci i rastojanje između kapaljki.


  Podeli

Peštan HIRRO DRIP cevi za navodnjavanje omogućavaju ozbiljan i profesionalan pristup problemu navodnjavanja biljaka. U uslovima industrijske proizvodnje hrane radi se kompletan projekat Sistema navodnjavanja koji uzima u obzir sve detalje kao što su na:

Potreba gajene kulture za vodom
Vrsta tla koje se navodnjava
Osunčanost pozicije
Nagib terena

Sa svoje strane Peštan omogućava fino podešavanje protoka vode po kapaljci kombinacijom sledećih faktora:

Radnog pritiska u cevi
Protoka pojedinačne kapaljke pri datom pritisku
Rastojanja između kapaljki

Kupcu  na raspolaganju stoje protoci od 1,1 l/h, 1,6 l/h I 2,3 l/h  po kapaljci  pri radnom pritisku od 0,7 bar. Promenom radnog pritiska moguće je ostvariti dodatne varijacije protoka. Osim toga moguće je birati rastojanje između kapaljki od 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm ili 60 cm između dve kapaljke. Ovo omogućava ogroman broj kombinacija i protoka tako da je moguće izabrati cev za svaku situaciju.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories