KAPAJUĆA TRAKA HIRRO 150MIK; 15CM; 6,5L; 3000M

Hirro TAPE cevi za navodnjavanje kap po kap proizvode se isključivo u prečniku od  Ø  16 mm. Kupac u zavisnosti od svojih potreba može da bira izmedju 4 različite debljine zida cevi – 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm i 0,30 mm. Takođe moguće je izabrati i željeni protok vode po kapaljci i rastojanje između kapaljki.


  Podeli

Peštan HIRRO TAPE cevi za navodnjavanje omogućavaju ozbiljan i profesionalan pristup problemu navodnjavanja biljaka. U uslovima industrijske proizvodnje hrane radi se kompletan projekat Sistema navodnjavanja koji uzima u obzir sve detalje kao što je na primer:

  • Potreba gajene kulture za vodom
  • Vrsta tla koje se navodnjava
  • Osunčanost pozicije
  • Nagib terena

I čitav niz drugih parametara

Sa svoje strane Peštan omogućava fino podešavanje protoka vode po kapaljci kombinacijom sledećih faktora:

  • radnog pritiska u cevi
  • protoka pojedinačne kapaljke pri datom pritisku
  • rastojanja između kapaljki

Kupcu na raspolaganju stoje protoci od 0,6 l/h, 1 l/h I 1,5 l/h  po kapaljci  pri radnom pritisku od 0,7 bar. Promenom radnog pritiska moguće je ostvariti dodatne varijacije protoka. Osim toga moguće je birati rastojanje između kapaljki od 10 cm, 20 cm, 30 cm ili 40 cm između dve kapaljke. Ovo omogućava ogroman broj kombinacija i protoka tako da je moguće izabrati cev za svaku situaciju.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories