LITHAXION

Lithaxion predstavlja kombinaciju organskih (glukomanani i manan oligo saharidi iz ćelijskog zida kvasca) i neorganskih materija (bentonit, zeolit i aktivni ugalj).

 

Organske i neorganske materije, zajedno sa ekstraktima biljaka za detoksikaciju jetre, predstavljaju idealno rešenje za vezivanje i inaktivaciju mikotoksina iz hraniva te svojim delovanjem sprečavaju pojave mikotoksikoza usled štetnog delovanja mikotoksina na zdravlje životinja.


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories