NutriVeg NPK 10:10:20

AZOT (N) ukupan10%Amonijačni azot10%

FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi10%Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi9%

KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi20%

Magnezijum-oksid (MgO) ukupan2%

Sumpor (S) ukupan9%

Bor (B) ukupan0,2%

Cink (Zn) ukupan0,1%


  Podeli

NutriVeg NPK 10:10:20 +2% MgO +9% S +0,2% B +0,1% Zn predstavlja kompleksno neorgansko čvrsto mineralno đubrivo čijom primenom se gajenim biljkama obezbeđuje potpuna ishrana sa svim neophodnim makro i mikroelementima u toku proizvodnog ciklusa.

NutriVeg sadrži naglašenu vrednost kalijuma koji ima nezamenljivu ulogu kod svih povrtarskih i voćarskih kultura. Kalijum podstiče metaboličke procese, nakupljanje ugljenih hidrata i doprinosi efikasnijem vodnom režimu. Novija istraživanja dokazuju da kalijum ima veoma važnu ulogu u procesima povećanja tolerantnosti biljaka prema niskim temperaturama.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories