Scilly F1 – Tikvica

Naziv hibrida: Scilly F1

Veličina ploda: 18 – 21 cm

Ranostanost: Rana


  Podeli

Scilly F1 je rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svetlo zelene boje, vrlo lepog oblika, dužine 18-21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a jedna od bitnijih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ZYMV – Virus žutog mozaika tikvice
WMV – Virus mozaika lubenice

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories