SEM. PŠENICA AS FAUSTUS

BIOLOŠKO PRODUKTIVNE OSOBINE

Otpornost na zimu: odlična

Visina stabla: oko 100 cm

Potencijal bokorenja: odličan

Vreme stasavanja: srednje-kasna sorta

Otpornost na žutu rđu: veoma dobra

Otpornost na poleganje: dobra

Pakovanje: 25kg


  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

Masa 1.000 zrna: 37-39 g

Hektolitarska masa: >80 kg

Sadržaj proteina: oko 12,5%

Sadržaj vlažnog glutena: 27-29%

Kvalitetna klasa (Farinogram): A2-B1

Broj padanja: 360-380 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

Optimalna gustina setve: 450 klijavih zrna/modnosno 180-200 kg/ha

Optimalni rok setve: 5-20. oktobar

Potencijal prinosa u proizvodnji: u lošim uslovima 5-6 t/ha, u dobrim 7-9 t/ha, u odličnim uslovima preko 10 t/ha.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories