SEM. PŠENICA NS JAVORKA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

 • Otpornost na zimu: odlična

 • Visina stabla: 85–90 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
 • Otpornost na poleganje: vrlo dobra

  Podeli

OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET

 • Masa 1000 zrna: 43–46 g
 • Hektolitarska masa: 80–83 kg
 • Sadržaj proteina: 12–13%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 28–31%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2
 • Broj padanja: 300–350 sec

AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA

 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Optimalna setva 5–30. oktobra
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
 • u dobrim uslovima 7–9 t/ha
 • u odličnim uslovima preko 10 t/ha

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories