SEME ULJANE REPICE RAIFFEISEN EDIMAX CL

Hibrid koji se primenjuje u Clearfi eld
tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira
od faze potpuno razvijenih kotiledona
do razvijenih 8 listova.

Srednje rani hibrid
Srednje visoka biljka
Dobra otpornost na mraz
Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
Preporučeni sklop u setvi je
od 450.000 do 500.000 biljaka/ha


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories