TRAZEX

Balansirani kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu, obogaćen organskim ekstraktima i slobodnim amino kiselinama tipa L. Savršen za primenu kao preventiva i ciljni tretman radi prevazilaženja nedostataka mikroelemenata u svim razvojnim fazama.

Mikroelementi su neophodni za život biljke, njihove potrebe se razlikuju od makroelemenata kvantitativnim zahtevima. Glavna funkcija mikroelemenata u biljci je da se uključuju u enzimske sisteme kao osnovni činioci ili aktivatori procesa. Njihovo prisustvo je veoma važno radi omogućavanja efikasnih i pravovremenih metaboličkih procesa.

Trazex je uravnotežen kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu sa visokom koncentracijom gvožđa, mangana, cinka, bakra i dopunom sa organskim ekstraktom i slobodnim amino kiselinama tipa L; savršen za poboljšanje stanja biljke u svim svojim fiziološkim fazama.

Trazex sadrži 22% mikroelemenata u esencijalnoj formi, bez sadržaja hlorida, a takođe je predviđen za olakšano usvajanje mikroelemenata u alkalnim uslovima.


  Podeli

Preporuke za upotrebu i doza primene

Mi preporučujemo upotrebu Trazex-a tokom celog razvojnog ciklusa da bi se izbegli mogući nedostaci mikroelemenata, posebno tokom faze intenzivnog porasta.

TRAZEX je važan izvor mikroelemenata kada postoje problemi u snabdevanju izazvani visokom pH vrednosti, prisustvom karbonata, niskim nivoom organske materije itd.

Predlažemo upotrebu TRAZEX-a 1 do 3 kg/ha po tretmanu, zavisno od biljne vrste i razvojne faze.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories