Vydate 10L – Nematocid

Klasa: Nematocidi

Aktivna materija: Oksamil 100 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 5 l

Proizvođač: DuPont


  Podeli

Klasa:Nematocidi

Aktivna materija:Oksamil 100 g/l

Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje:5 l

Proizvođač:DuPont

Karenca:35 dana paprika; 50 dana krastavac

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KRASTAVAC 10,0 (100 ml na 10 m²) Jedan tretman odmah nakon rasađivanja ili jedan tretman 10 do 14 dana nakon rasađivanja (od faze 11 BBCH skale)
DELOVANJE:
Aktivna materija pripada grupi Oksimkarbamata, deluje inhibirajući holinesterazu. Apsorbuje se korenom i kreće akropetalno u biljci. Sprečava razvoj jaja i piljenje štetnih insekata, kretanje i orijentaciju nematode ka korenu, kao i prodor nematode u korenov sistem i ishranu.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju širokog spektra nematode i to slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogynae spp., Globodera spp., Heterodera spp.) u paprici gajenoj u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici), kao i bele leptiraste vaši (Trialeureodes vaporariorum) u usevu krastavca u zaštićenom prostoru.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat Vydate 10L se primenjuje isključivo sam kroz zatovrene sisteme za navodnjavanje (kap po kap)uz utrošak 1 – 2 l/m² tečnosti. Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate 10L I iz koga se pomuću Venturijeve cevi pripremljeni rastvor primeni kroz sistemza navodnjavanje. Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na nepredviđenim mestima, a treba ga primeniti uz dovoljnu količinu vode kako bi se obezbedila kvalitetna distribucija preparata po celoj površini. Postupak primene:
1. Primeniti 60%od predviđene količine vode da se navlaži zona korena
2. Uvesti u sistem predviđenu količinu Vydate 10L sa 20% vode
3. Preostalu količinu vode (20%) primeniti da bi se ceo sistem isprao i Vydate 10L rasporedio u zoni korena

Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost preparata Vydate 10L. Zbog toga se u rezervoar sa Vydate 10 L mogu dodati azozna, sumporna ili fosforna kiselina u količini 250 – 500 ml/1000 litara vode ili FitoFert pH Green u dozi od 100 do 500 g/m³ (doza zavisi od pH vode) Folijarna primena i tretiranje iz vazduhoplova nisu dozvoljeni.

Kategorija:
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories