REKYVA AB je najstarija kompanija za proizvodnju supstrata sa iskustvom od preko 96 godina, danas je jedna od vodećih proizvođača supstrata različite namene sa godišnjim kapacitetom iskopavanja treseta koji iznosi 700.000 – 800.000 m3.

 • REMIX 1 PROFI

  Vrsta i tip: Organski supstrat
  Naziv i sadržaj hranljivih materija:

  • AZOT (N) – 98,5 mg/l
  • FOSFOR (P2O5) – 207,2 mg/l
  • KALIJUM (K2O) – 193,2 mg/l

  Sastav treseta: 60% crni, 40% braon
  Miris: Blag, karakterističan miris
  Boja: Tamno smeđa
  Granulometrijski sastav: < 20 mm
  Sadržaj soli: < 3 g/l
  Vodni kapacitet: 300 – 800 %
  pH: 5,5 – 6,5

  Primena supstrata: Pri pikiranju rasada povrća, sitnog voća i cveća u sudove, ali i za punjene leja u plastenicima, pri sadnji biljaka na otvorenom na svim tipovima zemljišta ili punjenjem jamića pri sadnji povrća i voća. Neto zapremina 250 litara

 • REMIX 1 PROFI SEED

  Naziv i sadržaj hranljivih materija:

  • AZOT (N) – 102 mg/l
  • FOSFOR (P2O5) – 234,9 mg/l
  • KALIJUM (K2O) – 237,8 mg/l

  Oblik formulacije: Usitnjena organska materija
  Sastav treseta: 100% crni
  Miris: Blag, karakterističan miris
  Granulometrijski sastav: < 10 mm
  Sadržaj soli: < 3 g/l
  Vodni kapacitet: 300 – 800 %
  pH: 5,5 – 6,5

  Primena supstrata: Pri sadnji i održavanju zasada povrća, sitnog voća i ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima (plastenicima) ili pri sadnji biljaka na otvorenom na svim tipovima zemljišta. Neto zapremina 250 litara

Close Recently Viewed
Close
Close
Categories