Magnus F1 – Paradajz

Naziv hibrida: Magnus F1
Tip biljke: Poluvisoki
Ranostasnost: Rana
Oblik ploda: Jabučar
Težina ploda: 200 – 250 g
Čvrstoća ploda. XXX
Proizvodnja: Zaštićen prostor

Product Description

Magnus F1 je već dobro poznat poludeterminantni hibrid namenjen za najraniju proizvodnju u plastenicima  sa i bez grejanja. Glavne odlike su izuzetno visok prinos, odlična tranportabilnost i dobar i ujednačen kvalitet plodova krupnoće od 200-250g, bez zelene kragne. Iako izrazito generativan Magnus ipak ima solidnu lisnu masu koja mu omogućava dobru pokrivenost i u toplijem periodu godine. Za postizanje vrhunskih prinosa potrebna je pojačana prihrana u periodu plodonošenja.

Rezistencija: ToMV,Ff:1-5,Fol:0-1,Va,Vd,Ma,Mi,Mj