SERTIFIKOVANE FRIGO SADNICE JAGODE

SORTE: Clary, Jolly, Sibila

PROIZVOĐAČ: Salvi Vivai Italija

KATEGORIJA: A- , 800 kom. u pakovanju

Vrhunski sadni materijal od renomiranog Italijanskog rasadnika Salvi Vivai. Sadnice pripadaju klasi A-, ali debljina njihovog korenovog vrata nije ispod 8mm, što vam obezbeđuje dobar potencijal za zasnivanje reprezentativnog i ekonomski isplativog zasada.


  Podeli

Bezvirusne sortno čiste sadnice jagode se nazivaju sertifikovane sadnice jagode i one se mogu podeliti na: zelene, frigo (rashlađene), čekajuće i kontejnerske sadnice.

*

Za podizanje proizvodnih zasada u praksi se najčešće koriste sertifikovane frigo sadnice (živići), koje se od momenta skidanja iz matičnog zasada do sadnje čuvaju u hladnjači na konstantnoj temperaturi – 2° C.

Prema prečniku u zoni korenovog vrata frigo sadnice se klasifikuju:

  • A ++ (prečnik korenovog vrata > 15 mm)
  • A + (prečnik korenovog vrata od 12 – 15 mm)
  • A (prečnik korenovog vrata od 8 – 11 mm)
  • A – (prečnik korenovog vrata od 6 – 8 mm).

*

Za optimalno vreme sadnje frigo sadnica, u našim klimatskim uslovima, smatra se leto tzv. letnja sadnja.

*

Na izbor sorte (sortiment) najviše utiču klimatski uslovi, fizičko-hemijski sastav zemljišta i plasman na tržištu.

*

Naše višegodišnje iskustvo u proizvodnji i plasmanu na domaćem i stranom tržištu, pomoglo nam je da od velikog broja sorti jagoda prisutnih na tržištu napravimo izbor onih koje su dale najbolje rezultate.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories