SEM. PŠENICA AS SALASAR

Prednosti:

  • Odlična otpornost prema niskim temperaturama
  • Veliki broj klasića i dobra ozrnjenost klasa
  • Odlična otpornost na poleganje
  • Visok potencijal za bokorenje
  • Izražena tolerantnost prema prevalentnim bolestima

  • Pakovanje 25kg
Категорије: ,

Product Description

Salasar – ozima sorta pšenice

SALASAR je visokoprinosna sorta dobrih pekarskih kvaliteta, stabilna i pouzdana u različitim agroekološkim uslovima. Sa preko 20 klasića i velikim brojem zrna po klasu u optimalnom sklopu, odličnog je potencijala za vrhunske rezultate. Dobro podnosi golomrazicu i niske temperature. Izuzetno elastična stabljika i visina od oko 80 cm doprinose odličnoj toleranciji na poleganje. Odlično reaguje na povišene doze azotnih đubriva i visok nivo agrotehničkih mera. Izražena je visoka tolerantnost na većinu prevalentnih bolesti.

Salasar je sorta intenzivne proizvodnje koja zahteva kvalitetnu pripremu zemljišta, setvu u prvoj polovini oktobra, izbalansiranu ishranu i prihranu, pravovremene mere hemijske zaštite od korova, bolesti, a po potrebi i štetnih insekata. Preporučuje se setva sa oko 450 klijavih zrna/m2, odnosno 200-220 kg/ha.