SEM. PŠENICA SYNGENTA ILLICO

Visoka tolerantanost na Fusarium
Karakteristike
• Visokoprinosna i kvalitetna sorta pšenice bez osja sa
izraženom voštanom prevlakom
• Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
(dobro podnosi kasnije rokove setve)
• Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2)
od 400 do 450 (orijentaciono od 190 do 210 kg)
• Rana do srednje rana sorta izuzetno dobrog bokorenja
u proleće
• Stablo prosečne visine 95-100 cm
• Izuzetno visoke tolerancije na Fusarium klasa
• Standardno postiže B1 grupu kvaliteta uz visok sadržaj proteina,
hlebna pšenica
• Odlikuje ga srednje tvrdo zrno visoke hektolitarske mase
• Na nekim lokalitetima postizao karakteristike na nivou sorte
poboljšivača
• Dobra otpornost na izmrzavanje
• Dobre rezultate daje i u manje intenzivnim uslovima proizvodnje kao i
kod kraćih plodoreda (pšenica-kukuruz-pšenica)


  Podeli
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories