SEM. SUNCOKRET SYNGENTA DIAMANTIS

SY Diamantis    NOVO

Novi dragulj na našim njivama!

Hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnjeGlava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težineDužina vegetacije 120 – 125 danaVeoma tolerantan na sušne usloveDaje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovimaOdlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa). Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

Категорије: ,