BAKTERSOL P

STIMULATOR RASTA
BOLJIM UNOSOM FOSFORA BILJKE SU ZDRAVIJE,
OTPORNIJE NA STRES I IMAJU BOLJI RAST

Mikrobiološko đubrivo Baktersol P zasnovano je na pažljivo odabranim selekcijma korisnih bakterija iz prirode – RAZLAGAČIMA FOSFORA. Organski produkti metabolizma ovih bakterija su mlečna, glukonska, limunska i ćilibarska kiselina, antibiotik polymyxin, beta-amilaze i ostali metaboliti, koji pomažu rastvaranju blokiranog fosfora, kako bi ga učinili usvojivim za biljku.


  Podeli

Fosfor je jedan od najvažnijih hranljivih elemenata, čiji nedostatak direktno utiče na umanjen rast i razvoj biljaka. Ukupna efikasnost upotrebe veštačkih fosfornih đubriva je niska, jer veliki deo ovako unetog fosfora ostaje trajno blokiran u zemljištu i samim tim nedostupan u biljnoj ishrani. Mikroorganizmi u Baktersol P igraju značajnu ulogu u olakšavanju rastvaranja fosfora i njegovom lakšem usvajanju od strane biljaka i veoma su poželjni kao sastavni deo zemljišta. Pomažu u oslobađanju bogatstva organskog i neorganskog fosfora koji se nalazi u zemljištu, kroz rastvaranje i mineralizuju, pružajući biljkama neophodan elemenat ishrane.

Baktersol P se primenjuje zemljišno u gajenju svih biljnih kultura. Poželjno je primeniti ga pre osnovne obrade zemljišta, zaorati ga, kako bi se što efikasnije mineralizovali organski žetveni ostaci, a može se primeniti i između operacija (setvospremanje, krimliranje, tanjiranje itd.) koje prethode setvi.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories