FERTILEADER AXIS

Fertileader Axis (NP 3/18 + 2,5% Mn + 5,7% Zn + IPA + GB + AA)


  Podeli

Fertileader Axis (NP 3/18 + 2,5% Mn + 5,7% Zn + IPA + GB + AA) je tečno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora, cinka i mangana. Svi makro i mikroelementi nalaze se u Seactiv aminokiselinskom kompleksu. Pomaže gajenim kulturama da prevaziđu stresne uslove – visoke ili niske temperature, nedostatak vlage, velika temperaturna kolebanja, vremenske nepogode i sl., koji se javljaju tokom vegetacije, naročito u ranim fazama rasta i razvoja.

 

Podstiče brži porast mladih biljaka kukuruza i obezbeđuje ranije metličenje dok kod voćnih vrsta ubrzava početni porast plodova i stimuliše stvaranje cvetnih pupoljaka.

 

Đubrivo se primenjuje svim vrstama standardnih prskalica i atomizera uz upotrebu 600 – 1.000 l/ha vode za voćnjake i vinograde i 200 – 400 l/ha vode za žitarice, industrijsko bilje, povrće i cveće.

 

Fertileader Axis dostupan je u pakovanjima od 5, 10 i 200 litara.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories