Elixir Basic NP 16:20

AZOT (N) ukupan 16%
Amonijačni azot 16%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 20%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 17,5%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 13,5%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12%
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,05%

  Podeli

NP 16:20 + 12% S + 0,05% B je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži azot i fosfor, sekundarni element sumpor, kao i mikroelement bor koji je važan za cvetanje. Sumpor je neophodan makroelement koji predstavlja sastavni deo aminokiselina, enzima, koenzima, vitamina, hlorofila a kao takav obezbeđuje normalan rast i razvoj gajenih biljaka.

Preporučena primena:

  • Pšenica250 – 400 kg/ha
  • Ječam250 – 400 kg/ha
  • Raž250 – 400 kg/ha
  • Kukuruz250 – 500 kg/ha
  • Suncokret250 – 400 kg/ha
  • Pašnjaci300 – 500 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories