Elixir Basic 6:12:24

AZOT (N) ukupan 6%
Amonijačni azot 6%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupan 12%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi 10%
Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 7,2%
KALIJUM-OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 24%
Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 6%

  Podeli

NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum i sekundarni element sumpor.

Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe
gajenih kultura. Primenom ovog đubriva omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizicku stabilnost useva.

Preporučena primena:

  • Šećerna repa500 – 700 kg/ha
  • Uljana repica250 – 400 kg/ha
  • Voće350 – 800 kg/ha
  • Povrće400 – 900 kg/ha
  • Suncokret200 – 400 kg/ha
  • Pšenica300 – 400 kg/ha
  • Kukuruz300 – 450 kg/ha
  • Soja250 – 400 kg/ha
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories