EURONATURE P 26 B

Euronature P 26 B (P2O5 – 26%, CaO – 42%)


  Podeli

Euronature P 26 B (P2O5 – 26%, CaO – 42%) je čvrsto mineralno đubrivo sa visokim sadržajem fosfora i kalcijuma. Korisiti se za meliorativno đubrenje tj. povećanje sadržaja fosfora u zemljištima izrazito kisele reakcije i primenjuje se za đubrenje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura.

 

Euronature P 26 B može se koristiti u organskoj proizvodnji.

 

Đubrivo se primenjuje u jesen pred oranje ili u proleće predsetveno u količini od 300 – 600 kg/ha a za meliorativno đubrenje (fosfatizaciju) u količini od 800 – 1.500 kg/ha.

 

Vreme i način primene: u jesen neposredno pre zaoravanja ili površinski pred pripremu za prolećnu setvu ili sadnju. U voćarstvu i vinogradarstvu u jesen zaoravanjem ili depozitorom u zonu korena. Kod podloga sa plićim korenovim sistemom preporučuje se primena u zonu redova površinski nakog čega je obavezna inkorporacija.

 

Euronature P 26 B dostupan je u pakovanjima od 50 kg i 600 kg.

Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories