FITOFERT FERO MAX 11

Za hlorofil

FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se primenjuje u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, osim sa alkalnim, bakarnim preparatima.


  Podeli
Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg.
Primena:
Folijarno konc. 0.2% – 0.3%
Fertigaciono u količinama 10 do 20 kg/ha,
Close
KATEGORIJE
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories